Главная » Я ищу сотрудников » Резюме экономист

Резюме Экономист — Иван

Контактная информация соискателя скрыта

Получить доступ к контактам

1 Цель

Экономист, экономист
Финансы / Банки / Инвестиции / Лизинг
 
5 000 грн фиксированая постоянная ставка
 
работа на территории работодателя
 
полный рабочий день
 
не имеет значения

2 Опыт работы

 
от 2 до 5 лет
опытный специалист
экономист
Функциональные обязанности Бэк-офиса бизнесов на сегодняшний день ( на украинском языке):

Загальні функції:
1. Отримання інформації щодо рішень уповноважених органів Банку про умови продажу кредитних продуктів, тарифів по кредитних продуктах, інформації щодо встановлених лімітів, інформації про повноваження посадових осіб, які підписують кредитні угоди.
2. Заведення у САБ, у відповідні підсистеми обліку кредитних операцій, бізнес-правил для відображення в обліку кредитних операцій (значення процентних ставок, розміру комісій, схеми нарахування тощо).
3. Проведення регламентних процедур в КС “Пріоком” (відкриття, закриття операційного дня.).
4. Нарахування процентів, комісій, пені, контроль за повнотою сплати доходів в КС “Пріоком” та ОДБ.
5. Перенесення заборгованості за кредитом та нарахованими доходами на рахунки простроченої, сумнівної, безнадійної заборгованості в КС “Пріоком” та ОДБ.
6. Генерування проводок на списання безнадійної заборгованості на підставі розпорядження.
7. Формування (розформування) резервів під нараховані доходи за кредитними операціями на підставі розпорядження.
8. Відображення в обліку операцій по формуванню (розформуванню) резервів під заборгованість за кредитними операціями на підставі розпорядження .
9. Нарахування агентської винагороди, яка підлягає сплаті автосалону (СПД, фізичній особі) при проведенні розрахунків по мотиваційним схемам; складання акту наданих послуг; проведення розрахунків по сплаті агентської винагороди.

10. Нарахування агентської винагороди, яка підлягає сплаті Банку страховою компанією, на підставі отриманого договору страхування та квитанції (копії) про сплату страхового платежу (в тому числі у разі перестрахування). Здійснення звірки щодо нарахованої агентської винагороди, яка підлягає сплаті Банку страховою компанією, з Бек-офісом корпоративного та роздрібного бізнесів Головного офісу або зі страховою компанією.
11. Формування файлів звітності (відповідно до внутрішнього наказу установи Банку):
- файл В8 „Додаткові дані для формування звіту про суми резервів за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними операціями банків”, в розрізі значень параметрів R013 (форма 606), в частині рахунків 3579;


Стандартні кредитні проекти

Видача кредиту:

1. Перевірка (візування) проектів кредитних договорів (договорів забезпечення/ поруки) по стандартним кредитним проектам на відповідність прийнятому рішенню; відповідність пакету документів вимогам Банку; перевірка на предмет відповідності підпису уповноваженої особи Банку наданим повноваженням, в разі невідповідності – інформування керівництва та юридичного підрозділу установи Банку про порушення повноважень посадових осіб при підписанні договорів.
2. Приймання від підрозділів фронт-офісу кредитних договорів, договорів страхування, договорів забезпечення/ поруки, додаткових угод до них, договорів непокритих акредитивів (гарантій) та інших документів для формування кредитної справи відповідно до описів по кредитним продуктам.
3. Перевірка наявності всіх умов для проведення кредитної операції за стандартними кредитними проектами за укладеними угодами:
- контроль повноти та своєчасності виконання рішення уповноваженого колегіального органу (ціль, сума (ліміт), строк, процентна ставка, комісії, графік погашення, забезпечення (вид, заставна вартість);
- перевірка повноти та правильності наданого пакету документів на видачу кредиту;
- здійснення контролю лімітів;
- здійснення контролю повноважень посадових осіб, які підписали відповідні договори;
- перевірка відповідності умов договору тарифному плану (при використанні індивідуальних процентних ставок або умов договору – наявність відповідної підстави-витягу з протокольного рішення кредитного комітету);
- наявності державної реєстрації застави (іпотеки);
- контроль повноти сплати встановлених комісій за ініціювання кредиту, авансового платежу та страхового платежу.
- повернення до фронт-офісу пакету документів у разі негативного результату проведення контролю з відповідною відміткою у описі кредитної справи;
4. Приймання пакету документів згідно акту приймання-передачі, формування кредитної справи.
5. Відкриття рахунків для відображення в обліку кредитної операції на підставі отриманих від фронт-офісу угод та документів, у тому числі за допомогою автоматизованих підсистем та звітів, контроль правильності відкриття рахунків.
6. Заведення та контроль заведення/зміни параметрів кредитної операції до відповідної підсистеми обліку кредитних операцій.
7. Попередній контроль за цільовим використанням кредитних коштів та наявності вільного ліміту.
8. Генерація (авторизація) проводок на видачу (перерахування) кредитних коштів, оприбуткування/списання договорів/додаткових угод, вартості застави, зобов’язань Банку.
9. Передача відповідних договорів/додаткових угод у сховище цінностей або в підзвіт на виконання вимог нормативних актів Банку.


Супроводження кредиту:

1. Здійснення розрахунків за кредитними операціями (нарахування, облік та погашення процентів, комісій), виконання договірного списання коштів з рахунків клієнтів для погашення заборгованості за кредитними операціями, розрахунок вільного ліміту, видача чергового траншу кредиту на підставі отриманих від фронт-офісу заявок клієнтів або відмова у видачі кредитних коштів;
2. Залучення до кредитної справи документів щодо визначення класу Позичальника, довідки щодо цільового використання кредитних коштів, документів, що підтверджують сплату страхових платежів, тощо.
2. Занесення даних щодо перевірки застави до КС “Пріоком” та ОДБ „ProFix/Bank;
3. При внесенні змін умов кредитування: перевірка відповідності проектів додаткових угод прийнятому рішенню; перевірка наявності всіх умов та правильності оформлення додаткових угод; заведення змін параметрів кредитної операції до відповідної підсистеми обліку кредитних операцій, контроль за сплатою комісійної винагороди, перевірка наявності вільного ліміту, видача траншу або відмова у перерахуванні кредитних коштів.
4. У разі отримання службової записки щодо передачі кредитної справи від підрозділу портфельного моніторингу, передача кредитних справ на протязі 2-х робочих днів до підрозділу кредитного моніторингу по Акту прийому-передачі.
5. Генерування та проведення проводок щодо списання оригіналів договорів та сум договорів забезпечення при повному погашенні заборгованості по кредиту.
6. Закриття рахунків при повному погашенні заборгованості по кредиту.
7. Інформування фронт-офісу щодо повного виконання зобов’язань Позичальником, підготовка довідки про погашення кредиту. На підставі заяви клієнта, отриманої від менеджера фронт-офісу, підготовка довідок про стан заборгованості.
8. Підготовка довідки про заборгованість Позичальника до уповноважених органів.
9. Вилучення документів із кредитної справи на підставі рішень уповноважених органів з належним оформленням у відповідності до вимог нормативних документів ;
10. Зберігання та формування кредитної справи для передачі в архів при повному погашенні заборгованості або до підрозділу кредитного моніторингу при визнанні кредитної заборгованості нестандартною.
11. Формування наглядової справи та передача по акту-прийому передачі для роботи службам банку.
 
Серьезный подход к подготовке, быстрота в обучении и схватывании,
умение оперировать большими объемами информации, коммуникабельность, целеустремленность, усидчивость, высокая степень ответственности, находчивость и творческий подход к решению проблем.

4 Готовность работать в регионах

Киев
 
Нет
 
Да

5 Актуальность

21.10.2011

6 Дополнительная информация

высшее
 
состоит в браке
 
нет
 
по e-mail
 
в следующем месяце или позже

Прикрепленные файлы

Похожие резюме на должность: Экономист в Киеве